Igen. A társaság munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba sorolása és foglalkoztatotti létszáma alapján kerül meghatározásra, hogy kell-e szakembert alkalmazni. A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat, akkor külön szakember helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja a feladatokat, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Állunk rendelkezésére!

Igen. Már tervezési szakaszban szükség lehet munkavédelmi szakember bevonására, amennyiben a tervező nem rendelkezik legalább középfokú szakirányú végzettséggel. A tervdokumentáció, a BE (biztonsági és egészségvédelmi) terv, egyéb dokumentumok pl.: bejelentés stb. készítése szükségessé teszi szakember részvételét. Az építési munkaterületen többféle munkavédelmi tevékenységgel (oktatás, összehangolás, bejárás, ellenőrzés) támogatható az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megvalósítása. Hívjon és ott leszünk!

A legfontosabb az emberi élet védelme. A segítség hívásán és az elsősegélynyújtás, a sérült biztonságba helyezése után fontos a baleset körülményeinek tisztázása. Még a munkaidő kieséssel nem járó baleseteket is ki kell vizsgálni és a megfelelő konzekvenciákat levonni; a szükséges intézkedéseket megtenni, hogy az eset ne ismétlődhessen meg. Ez munkabiztonsági, foglalkozás-egészségügyi szaktevékenység. Keressen bennünket bizalommal!

Véleményünk szerint vannak. Gyakorlatilag minden munkahelyen megtalálhatóak olyan vegyi anyagok, melyek biztonsági adatlapja a CLP vagy REACH rendeletek vagy egyéb szabályok szerint veszélyesnek minősülnek. Ezekkel egy csomó teendő lehet veszélyességüknél, jellegüknél fogva. Kockázatértékelés, kezelés, tárolás, koncentráció mérés, oktatás, védőeszközök, stb. Ha fentiek közül egyikre is a „Nincs” a válasz, akkor Önnek ránk van szüksége!

Igen, amennyiben vállalkozásában az együtt dolgozók száma meghaladja az öt főt, vagy kereskedelmi szálláshelyet üzemeltet, vagy a legnagyobb befogadóképességű üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amely 50 főnél nagyobb befogadó képességű. Egyéb tényezők esetén már közép vagy felsőfokon képzett tűzvédelmi szakember alkalmazása is szükségessé válhat. Kérje segítségünket!

Igen, a rendezvény jellege, helye és várható résztvevőinek száma alapján szükségessé válhat bejelentés vagy engedélykérés a hatóság felé. Néhány adat (pl.: rendeltetés, helyszín, létszám) tisztázása után a rendezvény szervezőjének kötelessége a jogszabályban foglaltak alapján benyújtani a szükséges dokumentációt. Társaságunk ebben is segítséget nyújt felkészült szakembereivel.

Igen, amennyiben vállalkozásában az együtt dolgozók száma meghaladja az öt főt, vagy kereskedelmi szálláshelyet üzemeltet, vagy a legnagyobb befogadóképességű üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amely 50 főnél nagyobb befogadó képességű. Egyéb tényezők esetén már közép vagy felsőfokon képzett tűzvédelmi szakember alkalmazása is szükségessé válhat. Kérje segítségünket!

Amennyiben Ön már az első lépést megtette és vannak tűzvédelmi berendezései, akkor már csak a jó úton kell tovább haladni. Ezek az eszközök ugyan enni nem kérnek, de karbantartásra szorulnak. Társaságunk felkészült szakemberei elvégzik a tűzoltó készülékek, tűzcsapok dokumentált ellenőrzését és karbantartását akár a helyszínen, akár jól felszerelt karbantartó műhelyünkben. A dokumentáció hatósági áttekintésekor pedig vállalkozása tűzálló lesz! Nem égjen le/be; hívjon!